Onze partners

A Network selecteerde alvast bedrijven in verschillende sectoren die 100% voldoen aan de eisen en visie van duurzaam ondernemen.

Verzekeringen

Verzekeringsmakelaar De Vree

 

Ervaar de complete ondersteuning

van De Vree Verzekeringen en Financiën. 

 

 

-       Hoe beheert of investeert u best en fiscaal vriendelijk uw opgebouwde winst en reserves?

-       Hoe pakt u uw vergoeding als vennoot pienter aan?

-       Wat is de ideale aanpak als uw kinderen al of niet willen meestappen in uw onderneming?

-       Hoe kan het verder met uw bedrijf als u binnenkort met pensioen gaat?

-       Hoe uw risico’s bepalen, beheersen en indekken met aangepaste polissen?

-       Welke mogelijkheden zijn er om uw personeel optimaler te verlonen en te belonen?

-       Hoe als zelfstandig ondernemer dezelfde levensstandaard behouden

      tijdens uw  pensionering?

 

U bent niet de enige. Met zulke vragen wordt elke ondernemer geconfronteerd. Idealiter worden al deze aspecten op elkaar afgestemd. Maar dat blijkt in de praktijk vaak moeilijk te zijn. De gesprekspartner die dit kan ordenen wordt maar al te vaak gemist.

 

Kantoor De Vree ordent uw vragen en formuleert antwoorden  

Na een grondige inventarisatie stelt De Vree een beheer voor op maat van uw behoeften. Zo hoeft u zich als zaakvoerder geen dagelijkse zorgen  te maken over uw bedrijf, uw personeelsbeleid, de toekomst van uw bedrijf na uw pensionering én uw eigen toekomst.

 

 

Missie

De Vree richt zich in de eerste plaats naar ondernemers en eigenaars van KMO’s. Samen met een eigen ervaren team van gespecialiseerde consultants en externe partners lichten wij de complexiteit van uw bedrijf  door en stellen een op maat verzekeringspakket en een persoonlijke financiële planning op.

Op deze manier willen we drie zaken bereiken in uw bedrijf:

-       het verhogen van de welvaart en het comfort van u als eigenaar,

-       het verankeren van het personeel in uw zaak,

-       het beschermen en optimaliseren van uw investeringen.

 

De consultants van De Vree brengen vooreert alle mogelijke risico’s van uw onderneming en uw privébehoeften en -verwachtingen in kaart.

Met deze kennis ondersteunt De Vree uw bedrijf op weg naar een duurzame groei.

De Vree richt zich daarbij op diverse niveaus: uw vaste activa en bedrijfsrisico’s, uw personeel, uw privé- en vennootschapsvermogen.

Indien nodig werken we samen met ons excellent netwerk van experts. Door deze expertise te bundelen, krijgt uw bedrijf de persoonlijke en professionele begeleiding die het verdient.

 

  

Aanpak

De specifieke aanpak van kantoor De Vree valt samen te vatten met twee sleutelbegrippen: “dubbel gelaagd vertrouwen” en “communicatie”.

 

Dubbel gelaagd vertrouwen

Als klant besteedt u een essentiële factor van uw continuïteit en voortbestaan, uw aansprakelijkheid, en bovendien een omvangrijke, jaarlijks terugkerende, onkostenpost, volledig aan ons uit. Vertrouwen tussen u en ons is een zéér belangrijke grondstof.

 

Daarnaast is er de vertrouwensrelatie die wij als makelaarskantoor hebben met onze leveranciers. Als klant hebt u doorgaans weinig zicht op de mentaliteit of zelfs de moraliteit van de verzekeraar wat betreft schaderegelingen of de kwaliteit van de door hen geboden service. Daar komt die tweede laag vertrouwen in beeld.

 

Communicatie

Als klant kiest u, begrijpelijkerwijze, doorgaans voor de makkelijkste en meest economische manier om met uw verzekeringsadviseur te communiceren: mondeling, telefonisch, via een summiere mail… Het is dan ook van groot belang dat alle communicatie helder, transparant, eenduidig en consequent is. Ontoegankelijke teksten van polisvoorwaarden, de beruchte “kleine lettertjes”, clausules, vakjargon… ze worden  door ons omgezet en hertaald in een voor u begrijpelijk aanbod.

 

Besluit

Advies in vertrouwen staat centraal bij de consultants van De Vree. Als onafhankelijk adviseur in financiële planning, verzekeringen, beleggingen en kredieten denken wij graag met u mee. Met onze expertise en enthousiast netwerk van specialisten adviseren wij u op maat. Zowel vandaag als later dankzij onze voortdurende opvolging.